วันเสาร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2556


การทำงานของระบบเครื่องจักร NC

ประสิทธิภาพของเอ็นซีโปรแกรม

 
       ประสิทธิภาพของเอ็นซีโปรแกรม ในการเขียน เอ็นซีโปรแกรม ประสิทธิภาพมีผลต่อต้นทุนการผลิต โดยสามารถเพิ่มอัตราการผลิต และลดต้นทุนได้ เมื่อพิจารณาถึงต้นทุนการผลิตประกอบด้วย เครื่องจักรและกระบวนการผลิตดังนั้นปัจจัยหรือตัวแปรสำคัญในการลดต้นทุน คือโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพ สามารถทำให้เครื่องจักรผลิตชิ้นส่วนได้เร็ว และมีคุณภาพ มีอัตราการผลิตสูง และการสึกหรอของเครื่องจักรและทูลต่ำ


โปรแกรมที่ดีควรมีคุณสมบัติดังนี้

                  (1)    เป็นโปรแกรมที่สั้น เข้าใจง่าย แก้ไขง่าย 
                  (2)    มีระยะเวลาการทำงานสั้น 
                  (3)    ใช้โค้ดไซเคิล หรือ โปรแกรมย่อยบ่อยๆ 
                  (4)    เงื่อนไขการตัดเฉือนเหมาะสม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น