วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2555

สมาชิกนักศึกษาการผลิต ปี54

aj อาจารย์ธภัทร  ชัยชูโชค    อาจารย์ปาร์ม
1.นายปวริศ  แน่นแผ่น 062   บ่าวโอป
2.นายอุเทน  ทองชู     084   บ่าวโค้ก
3.นายสุริยะ   แสงตะวัน 076         ยะ
4.นายบุญควน  อิสโร   061    พี่ควน
5.นายเอกชัย  เพรชมาก 086   บ่าวขวาง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น