วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2555

            จากบทความที่ได้อ่าน  ก็สรุปได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในโลกปัจจุบันก้าวหน้าไปไกลจนสามารถจะติดต่อสื่อสารกันง่าย ในเรื่องต่างๆ เช่น  งานในบริษัทต่างๆ การเรียนการสอน ตลอดจนการมนุษย์สัมพันธ์ในโลกออนไลน์ ทำให้ความไกลไม่ใช่อุปสรรคสำหรับคนในยุคนี้เลย....

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น