วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ประวัติส่วนตัวของนายนพรัตน์ กาญจนันท์

ประวัติส่วนตัว

ข้าพเจ้าชื่อ  นายนพรัตน์      นามสกุล  กาญจนันท์ ชื่อเล่น ต้อง
เชื่อชาติ   ไทย        สัญชาติ   ไทย        ศาสนา   พุทธ     สถานะภาพ   โสด
วันเกิด    6  เดือน ธันวาคม   พ.ศ.  2529     อายุ  25  ปี


ที่อยู่ปัจจุบัน
·   บ้านเลขที่  46/1  หมู่  1    ตำบลทุ่งหวัง    อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา     90000
·   หมายเลขโทรศัพท์  087-4663233
นิสัยส่วนตัว     เป็นคนที่ไม่ชอบพูด     และทำมากกว่าพูด
ความสามารถพิเศษ  -
คติประจำใจ  สุขไดจะเท่าล่วงกระเป๋าแล้วเจอตัง 
    ความใฝ่ฝันในอนาคต  ทำสิ่งที่ตัวเองชอบ

งานอดิเรก     ฟังเพลง   เที่ยวทะเล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น