วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ระบบSCADA
ระบบSCADA
ระบบ SCADA
ความหมายของระบบ SCADA

SCADA ย่อมาจากคำว่า Supervisory Control And Data Acquisition หมายถึง “ระบบ” ที่มีการ
-         รวบรวมข้อมูลจากที่ต่างๆ (Collection of information)
-         ส่งไปที่ศูนย์ควบคุม (Transferring data to a central site)
-         วิเคราะห์และประมวลผล (Analyze for data processing) ซึ่งหมายถึงการใช้คอมพิวเตอร์หรือ PLC (Programmable Logic Control) มาช่วย
-         ส่งผลไปควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ในระบบได้ (Control)
-         แสดงสถานะการทำงานของอุปกรณ์ในระบบ (Monitor)

SCADA หมายถึง “ระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม” จากคำจำกัดความดังกล่าวจึงเห็นว่า SCADA ต้องประกอบด้วย
1.       มีศูนย์กลาง (Master Station) และสถานีลูกข่าย (Slave Station) หลายๆแห่ง
2.       รับส่งข้อมูลและประเมินผล (Data Processing) ด้วยระบบดิจิตอลผ่านคอมพิวเตอร์
3.       รับข้อมูลและสั่งผ่านระบบ PLC เพื่อให้สั่งการทำงานอัตโนมัติแบบโปรแกรมล่วงหน้าได้
4.       การติดต่อระหว่างเครือข่ายอาจใช้ระบบสายหรือไร้สาย (เช่นวิทยุ) ก็ได้
5.       มีจอแสดงผลโต๊ะควบคุม (Control Desk) และแผงไฟแสดงการทำงาน (Mimic Panel)
การสร้างเครือข่ายการควบคุม
ดังที่กล่าวมา SCADA คือโครงร่าง (Configuration) ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ PLC ต่อเชื่อมกันเป็นเครือข่าย (Network) เพื่อรายงานข้อมูล (Data) มายังศูนย์กลาง และรับคำสั่งจากศูนย์ไปปฏิบัติที่หน้างาน ณ จุดต่างๆ เนื่องจาก SCADA จะกินความหมายถึงจุดปฏิบัติงานหลายๆจุด และมีการส่งสัญญาณระยะไกลๆ จึงต้องมีโมเด็ม และหรืออินพุต-เอาต์พุตระยะไกล (Remote I/O) เข้ามาเป็นส่วนประกอบสำคัญด้วย โครงร่างของระบบ SCADA มีได้สองแบบใหญ่ คือ
1.       แบบสถานีแม่กับสถานีแม่ (Peer to Peer)
2.       แบบสถานีแม่กับสถานีลูก (Master to Slave)
สถานีแม่ (Master Station) ตัวสถานีแม่จะประกอบด้วย
1.       PLC พร้อมหน่วยอินพุตเอาต์พุต
2.       คอมพิวเตอร์
3.       โต๊ะควบคุม (Control Desk) และแผงแสดงการทำงาน (Mimic Panel)
สถานีลูก (Slave Station) ตัวสถานีลูกจะประกอบด้วย
1.       PLC พร้อมหน่วยอินพุตเอาต์พุต
2.       อุปกรณ์ที่ต้องการควบคุม เช่น ระบบผลิตและสูบจ่ายน้ำประปา บานประตูระบายน้ำ อุปกรณ์วัดระดับน้ำ อุปกรณ์วัดปริมาณฝน
คำค้น: , , , , , , , ,

บทความที่เกี่ยวข้องOne Response to “ระบบ SCADA”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น