วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2556

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ช่วยในการควบคุมคุณภาพ

1.ยกตัวอย่างซอฟต์แวร์ควบคุมคอมพิวเตอร์ช่วยในการควบคุมคุณภาพ

 บทบาทของคอมพิวเตอร์ในวงการแพทย์
– คอมพิวเตอร์ช่วยในการบันทึก
– ค้นหาทะเบียนประวัติผู้ป่วย
– คอมพิวเตอร์ช่วยในการวินิจฉัยโรค เช่น ตรวจคลื่น สมอง บันทึกการเต้นของหัวใจ
– คอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณหาตำแหน่งที่ถูกต้อง ของอวัยวะก่อนการผ่าตัด

2.จงบอกวัตถุประสงค์ การใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในการควบคุมคุณภาพ

• เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิต
• เพื่อลดปัญหาการขาดแรงงาน
• เพื่อตัดปัญหาการขาดช่างฝีมือ
• เพื่อลดอันตราย
• ทำให้คุณภาพของสินค้าสูงขึ้น สินค้าที่ผลิตออกมาจะมีลักษณะและคุณสมบัติเหมือนกันทุกประการ
• ช่วยในการออกแบบ
• ช่วยในการควบคุมเครื่องมือการผลิต
• ช่วยควบคมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
• ช่วยในการวางแผนจัดการกับวัสดุที่ต้องใช้
• ช่วยในการจัดทำบัญชี


3.การเซ็คโดยระบบคอมพิวเตอร์ ช่วยมีกี่ประเภท อะไรบ้าง หาข้อมูลพร้อมทั้งภาพประกอบ


1. แบบสัมผัส

-โดยอาศัยเครื่องมือวัดตำแหน่ง


-โดยอาศัยหัววัดทางกล ( Mechanical Probes
2. แบบไม่สัมผัส
1. ใช้เทคนิคทางแสง
  Machine Vision
Scanning Laser Beam Devices
Photogrmametry
2. ไม่ใช้เทคนิคทางแสง
เทคนิคทางสนามไฟฟ้า
เทคนิคทางรังสี
เทคนิคทางคลื่นเสียงความถี่สูง

ข้อดีเมื่อเปรียบเทียบกับแบบสัมผัส
ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตำแหน่งชิ้นงานขณะทำการตรวจเช็ค
การตรวจเช็คทำได้เร็วกว่า
ลดอันตรายในกรณีที่ต้องตรวจเช็ควัสดุที่มีอันตราย
ผิดชิ้นงานไม่เกิดความเสียหายเนื่องจากโดนสัมผัสไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น